Φωτογραφίες από τη συγκέντρωση της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα