Κινητοποίηση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και στηρίζει την κινητοποίηση στα διόδια της Γέφυρας ΑΕ, που οργανώνουν το Πανελλαδικό Συντονιστικό Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων, η «Πρωτοβουλία Πολιτών Δυτικής Ελλάδας για μια Γέφυρα που Ενώνει» και οι Επιτροπές Ακρίβεια STOP.

Να είμαστε όλοι αύριο, Κυριακή 17 Οκτώβρη, στις 11:00 π.μ., στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου μαζί με τις επιτροπές πολιτών που αντιστέκονται και διεκδικούν το αυτονόητο: να μετακινούμαστε ελεύθερα στον τόπο μας!