Τι θέλει ο κ. Φούχτελ στη Δυτική Ελλάδα;

 Το περιφερικό συμβούλιο και οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για τις προθέσεις του Γερμανού υπουργού Εργασίας

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Ομολογώ ότι με σχετική έκπληξη διάβασα στον Τοπικό Τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο) για την επικείμενη συνάντησή σας με τον υφυπουργό εργασίας της Γερμανικής Κυβέρνησης κ. Φούχτελ.

Επειδή ουδέποτε είχα γίνει κοινωνός της συνάντησης αυτής, αλλά και επειδή το με ημερομηνία 06/09/2012 δελτίο τύπου που στείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα και επειδή θεωρώ ότι μια τέτοια συνάντηση είναι σημαντικής πολιτικής σημασίας σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε και να ενημερώσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιός είχε την πρωτοβουλία της συνάντησης αυτής; Ποιος και με ποια κριτήρια έκανε τις προσκλήσεις; Ποιοί αποδέχτηκαν την πρόσκληση και ήταν παρόντες;

2. Πότε η πρόσκληση έφτασε στην Περιφέρεια; Ποιός αποφάσισε την συμμετοχή της Περιφέρειας; Ποιός καθόρισε την σύνθεση της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας στη συνάντηση αυτή;

3. Με ποια ιδιότητα συμμετείχε ο κ. Φούχτελ; Ποιά η σχέση του υφυπουργού εργασίας της κ. Μέρκελ με τα αναπτυξιακά έργα και γενικότερα με την αναπτυξιακή πολιτική στη Δυτική Ελλάδα;

4. Ποια η ημερήσια διάταξη της συνάντησης; Τι αποφάσεις ή κατευθύνσεις πάρθηκαν;

5. Πώς τοποθετήθηκε η περιφέρεια στα ζητήματα που απασχόλησαν την συνάντηση και ιδιαίτερα στις ληφθείσες αποφάσεις;

6. Ποιες συμβουλές δέχτηκε ο κ. Περιφερειάρχης από τον υφυπουργό εργασίας της κ. Μέρκελ, σύμφωνα με τη παράκληση που διατυπώνεται στον προαναφερόμενο δελτίο τύπου,; πως πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει;

Ελπίζω στην έγκαιρη απάντησή σας και ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Γιάννης Λύχρος