Μπροστά σε ένα νέο οικονομικό φιάσκο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο;

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π. 406/Φ 8γ2-123 του Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλ., Διεύθυνση Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, τμήμα β΄ (συν1), ξεκίνησε η διαδικασία προμήθειας, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Π.Γ.Ν.Π.), οργάνου ρομποτικής χειρουργικής, συνολικής δαπάνης μεγαλύτερης των 1.840.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Παράλληλα, σύμφωνα με το από 28/02/2010 δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας (συν2), το αντίστοιχο όργανο του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών έχει τεθεί σε αχρηστία, εξαιτίας του υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας του, το οποίο ανέρχεται σε περισσότερα από 500.000 ευρώ ετησίως. Κονδύλι το οποίο δεν υπογράφεται από το υπουργείο Υγείας και μάλιστα εν μέσω κρίσης.
Είναι εύλογες λοιπόν οι ανησυχίες ότι, παρά το ιστορικό του Λαϊκού Νοσοκομείου, οδεύουμε σε ένα νέο οικονομικό φιάσκο, αμφίβολης και αμφισβητήσιμης κλινικής χρησιμότητας, την ίδια ώρα που αναβάλλονται και καθυστερούν απλές εξετάσεις ρουτίνας, ιδιαίτερα χαμηλού κόστους αλλά μεγίστης κλινικής χρησιμότητας, σαν συνέπεια της οικονομικής ένδειας και δυσπραγίας που έχει περιέλθει το σύστημα υγείας και συγκεκριμένα το ΠΓΝΠ.
Τίθενται τα ερωτήματα:
– Σε ποια στοιχεία στηρίζεται η προτεραιότητα μιας τέτοιας προμήθειας σε βάρος άλλων περισσότερο άμεσων και επειγόντων αναγκών στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών;
– Σε ποια στοιχεία στηρίζεται η αισιοδοξία των επιστημονικών, οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΠΓΝΠ ότι δεν θα έχουν την τύχει του Λαϊκού Νοσοκομείου;
– Έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια συντήρησης και χρήσης της λειτουργίας του οργάνου από το υπουργείο Υγείας;
Οι απαντήσεις προς τον δοκιμαζόμενο πατραϊκό λαό είναι απαραίτητες. Δεν είναι επιτρεπτή η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, όταν οι μνημονιακές πολιτικές έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό σε εσχάτη οικονομική δυσπραγία και μεγάλη υποβάθμιση της υγειονομικής του περίθαλψης.