Λακκοπετρα2

2014/05/01: Από συζήτηση σε καφενείο στη Λακκόπετρα. Διακρίνονται οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Γ. Διαγουρτάς, Γ. Φεσσιάν, Τ. Γιακουμής, Ε. Σιδέρη, Π. Αλιβιζάτου, καθώς και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Κ. Γαβριηλίδης.