Λιμνοχωρι1

2014/05/01: Κλιμάκιο της Αντίστασης Πολιτών Δυτ. Ελλάδας στο Λιμνοχώρι. Από αριστερά οι Λ. Αλεξόπουλος, Ε. Σιδέρη, Λ. Μαρούδας, Π. Αλιβιζάτου, Κ. Γαβριηλίδης, Γ. Φεσσιάν.