Λιμνοχωρι2

2014/05/01: Συζήτηση με κατοίκους στο Λιμνοχώρι. Από αριστερά οι Λ. Αλεξόπουλος, Ε. Σιδέρη, Π. Αλιβιζάτου, Λ. Μαρούδας, Γ. Φεσσιάν, Κ. Γαβριηλίδης, Ν. Κουλουμπή, Τ. Γιακουμής.