Ο νέος πτυχιούχος και η θέση του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

SIMAKHτης Βάσως Σιμάκη, υποψήφιας διδάκτορος Πανεπιστημίου Πατρών, υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου με την Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας

Ένας νέος άνθρωπος, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπαίνοντας στην παραγωγικότερη φάση της ζωής του, συναντά μια ιδιαίτερα απογοητευτική πραγματικότητα. Έρχεται αντιμέτωπος με την ανεργία, το ενδεχόμενο της μετανάστευσης αλλά και την ελαστική και επισφαλή εργασία, που πολύ συχνά απέχει αρκετά από το αντικείμενο των σπουδών του. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες, προκειμένου να μην γίνουν μέρος του 60% των νέων ανέργων, επιλέγουν να φύγουν για το εξωτερικό, αποδυναμώνοντας την Περιφέρεια τόσο δημογραφικά όσο και σε επιστημονικό δυναμικό. Όσο γι’αυτούς που επιλέγουν να παραμείνουν, η περιφερειακή αρχή τους «επιβραβεύει» με 5μηνες συμβάσεις κοινοφελούς εργασίας, με μισθό 480 ευρώ.

Αυτήν ακριβώς την εικόνα μια ριζοσπαστική περιφερειακή αρχή θα παλέψει να αλλάξει. Στόχος της δεν θα είναι μια πιο «ανθρώπινη» διαχείριση, αλλά η ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Η προοπτική αυτής της ανατροπής θα πρέπει να αποτελέσει την πηγή έμπνευσης για κάθε νέο άνθρωπο που ζει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να παραμείνει σε αυτήν και να αποκτήσει το ρόλο που του αξίζει. Ύστερα από τέσσερα καταστροφικά χρόνια μνημονιακών πολιτικών, που η απερχόμενη περιφερειακή αρχή πιστά υπηρέτησε, είναι πιο αναγκαία και επιτακτική παρά ποτέ η συμπόρευση στον αγώνα για τη ρήξη και την ανατροπή.

Την επόμενη μέρα, μια ριζοσπαστική περιφερειακή αρχή θα θέσει τους στρατηγικούς άξονες για την ανασυγκρότηση του τόπου και των παραγωγικών του δομών. Και ένας βασικός πυλώνας σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί παρά να είναι η αξιοποίηση των νέων πτυχιούχων. Τα ιδρύματα της Γ’βάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειάς μας «παράγουν» κάθε χρόνο νέους επιστήμονες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανασυγκρότηση του τόπου. Σε μια περιφέρεια που έχει από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, ο μετασχηματισμός των παραγωγικών δομών είναι ίσως το πιο αναγκαίο εγχείρημα, από το οποίο δεν μπορεί να λείπει το νέο επιστημονικό δυναμικό.

Νέοι επιστήμονες μπορούν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στους διάφορους παραγωγικούς τομείς. Από τον τομέα της ενέργειας, μέχρι την αγροτικη ανάπτυξη και παραγωγή. Η τεχνογνωσία των νέων πτυχιούχων θα πρέπει βέβαια να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της κοινωνίας της περιφέρειας. Η έρευνα και οι κατευθύνσεις που δίνονται από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της περιφέρειας  θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και όχι στις ανάγκες της αγοράς και των εξυπηρετούμενων συμφερόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι επιστήμονες θα μπορούν να «στρατευτούν» σε αυτό το σκοπό και να αξιοποιηθούν για την περιφερειακή ανασυγκρότηση που η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας οραματίζεται. Για έναν οικολογικό ενεργειακό μετασχηματισμό, για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, για την ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού, για το μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής και τη διατροφική μας αυτάρκεια και για την ποιοτική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα έχει  γνώμονά του τον άνθρωπο και το περιβάλλον.