Η συμμετοχή της Αντίστασης Πολιτών στο προεδρείο και την Οικονομική Επιτροπή του περιφερειακού συμβουλίου

2014-09-07-PERIF SYMBOYLIOΟ Κ. Κούστας νέος γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου, Κ. Γαβριηλίδης και Β. Κατσακούλης στην Οικονομική Επιτροπή

Στη θέση του γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου εκλέχθηκε, κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, ο περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας Κώστας Κούστας, καθηγητής φυσικής αγωγής στο Μεσολόγγι.

Παράλληλα, από την πλευρά της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας εκλέχθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αχαΐας Κώστας Γαβριηλίδης, ως τακτικό μέλος, και Βαγγέλης Κατσακούλης, ως αναπληρωματικό μέλος.

2014-09-07-PERIF SYMB_KOYSTASΚατά τη συνεδρίαση, ο νέος γραμματέας Κώστας Κούστας δήλωσε:

«Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας και με τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα παλέψει να αναδείξει τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα της διοίκησης στην Περιφέρεια, έχοντας πλήρη επίγνωση της αδυναμίας δημοκρατικής εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων από το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη στο Όργανα.

Η βελτίωση των λειτουργιών του, η αμεσότητα στις ενημερώσεις των παρατάξεων, των Περιφερειακών Συμβούλων και των πολιτών της Περιφέρειας είναι κρίσιμο στοίχημα. Άλλωστε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο όσον αφορά τις διαδικασίες λειτουργίας του προεδρείου».