Λάθος πολιτική απόφαση η απένταξη δράσεων πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής από το ΔΕΠΗΝ

Στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην «εξυγίανση του επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΠΗΝ 2007-2013» με την απένταξη πέντε (5) συνολικά έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4.800.000 ευρώ.

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας έχει να κάνει τις παρακάτω παρατηρήσεις:

  1. Τα τρία από τα πέντε συνολικά έργα που απένταξε η ΠΔΕ αφορούν δράσεις πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, ένας τομέας ιδιαίτερα ευαίσθητος τον οποίο οι αιρετοί σε μια περίοδο βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης επιβάλλεται να αντιμετωπίζουν με απόλυτη προτεραιότητα. Είναι γνωστό πως οι ιεραρχήσεις των έργων για συμβασιοποίηση μπορούν να αλλάξουν με πολιτική απόφαση. Με τη λογική αυτή θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες όσον αφορά την επιλογή των έργων που απεντάχθηκαν, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα αλλά και την περιφέρειά μας.
  2. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στον τρόπο που εντάσσονταν έργα κατά την προεκλογική περίοδο στα πλαίσια υποσχέσεων. Η υποσχεσιολογία έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται, σήμερα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα με λογικές «μετατοπίσεων» και «εξυγίανσης». Γι’ αυτό το λόγο, όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020 σε συνετή και κοινωνικά δίκαιη κατεύθυνση, ώστε να μη φτάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο σημείο να απεντάσσει έργα κρίσιμα για την κοινωνική συνοχή.

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας θα ζητήσει από τον περιφερειάρχη, στην προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, να εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα έφτασε σε σημείο ώστε «να χρειάζεται εξυγίανση», με βάση το γεγονός ότι από την προηγούμενη θητεία του (2011-2014) είχε την ευθύνη της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων του επιχειρησιακού προγράμματος.