Για την ελληνική εκπροσώπηση στην Επιτροπή των Περιφερειών

Με ερώτησή του στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης θέτει θέμα αναφορικά με το αν έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες για τον ορισμό των Ελλήνων μελών της Επιτροπής των Περιφερειών και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες για την αναθεώρησή της.

Αναλυτικά, η ερώτηση έχει ως εξής:

«Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, η Ελλάδα είχε την υποχρέωση να υποδείξει τα μέλη που εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διορισμός των νέων Ελλήνων μελών για την ΕτΠ έγινε με την απόφαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2014 του Συμβουλίου της Ε.Ε., μετά από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με δεδομένο ότι:

  1. Η επιλογή των μελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το εγχειρίδιο της ΕτΠ, αλλά και τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείτο μέχρι σήμερα, πρέπει να γίνεται μεταξύ αιρετών εκπροσώπων οι οποίοι υποδεικνύονται από τα πολιτικά κόμματα με αναλογική εκπροσώπηση.
  2. Η διαδικασία επιλογής των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε, δεν είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διαβούλευσης με τους φορείς, δεν λαμβάνει υπόψη το εκλογικό αποτέλεσμα και αντιβαίνει τους κανόνες της Επιτροπής των Περιφερειών περί εκλογής αιρετών μόνο μελών.
  3. Μεταξύ δε των νέων μελών υπάρχει και διορισμένος από την κυβέρνηση γενικός γραμματέας που δεν είναι πλέον αιρετός.

Ερωτάται το Συμβούλιο της ΕΕ:

  • Θεωρεί ότι έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες για τον ορισμό των Ελλήνων μελών της ΕτΠ;
  • Σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες για την αναθεώρησή της;».

Το ερώτημα που επιπρόσθετα θα θέταμε εμείς, σε τοπικό επίπεδο, είναι αν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας και το διαφημίζει, συμφώνησε να συμμετάσχει αν και η διαδικασία είναι παράτυπη;