Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας

DSCN4162

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 5/12, στον Πύργο

Ή το πώς μεθοδεύεται η «ανάπτυξη» – ξεπούλημα της προστατευόμενης περιοχής

Η περιοχή του «Περιφερειακού Πάρκου Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία» αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των υγροτόπων της Δυτικής Ελλάδας, με ένα σπάνιο συνδυασμό δέλτα ποταμών, παράκτιων δασών, διαφόρων τύπων αμμοθινών, λιμναίων και υγροτοπικών εκτάσεων και θαλάσσιου οικοσυστήματος, με πολύ πλούσια πανίδα και χλωρίδα, που στην έκτασή του υπάρχουν 3 περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Η Πολιτεία μετά από χρόνια αδιαφορίας και αδράνειας για αυτή την περιοχή έρχεται σήμερα, μέσα από ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προωθεί με ταχύτητα έργου fast-track το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, να θεσπίσει μέτρα-ρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, παραχωρώντας χρήσεις και δυνατότητες ασύμβατες με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την περιβαλλοντική αξία και την αποτελεσματική προστασία της προστατευόμενης περιοχής του Καϊάφα-Κυπαρισσιακού.

Με βάση αυτές τις επιλογές, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δόθηκε σε «διαβούλευση», κλειστή διατύπωση απόψεων, μη δημόσια, -για ένα μήνα- μέσα στον παρελθόντα Αύγουστο, την περίοδο μάλιστα που δεν είχαν αναλάβει οι νέες Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές και δεν προλάβαιναν να γνωμοδοτήσουν οι απερχόμενες. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί και στους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης -α΄ και β΄ βαθμού της γεωγραφικής του περιοχής- και να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αυτό δεν έγινε, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν έχει εκφράσει άποψη γι’ αυτό μέσω των οργάνων της.

Φαίνεται καθαρά πως η προτεραιότητα της κυβέρνησης για την περιοχή δεν είναι η επιλογή ενός αντικειμενικού σχεδιασμού μέτρων προστασίας, που θα ευνοεί την προστασία καθώς και την αειφορική ανάπτυξή της, αλλά η επιλογή συγκεκριμένων μέτρων μέσω των οποίων θα προωθούνται αποσπασματικά ρυθμίσεις για την «αξιοποίηση» τμημάτων της.

Έτσι, η επιλογή της «αξιοποίησης» του δημόσιου ακίνητου της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα, για την δημιουργία ενός μεγάλου, πολυτελούς, μοντέρνου «πάρκου περιπέτειας» -με πολύμορφες πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, υδατοδρόμιο, μαρίνα σκαφών, πληθώρα εγκαταστάσεων για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες και με σημαντικές επεμβάσεις-κατασκευές επί όλων των δικτύων υποδομής- στηρίζεται και ενδυναμώνεται μέσω φωτογραφικών ρυθμίσεων-μέτρων στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που θεσμοθετούν μη ήπιες-συμβατές χρήσεις σε μια περιοχή ιδιαίτερη, πολυποίκιλη και ευαίσθητη, τόσο από άποψη προστασίας και διαχείρισης των σημαντικών τύπων οικοτόπων και των ειδών της, όσο και από άποψη διατήρησης της ποικιλομορφίας του τοπίου, της φυσιογνωμίας, της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής κληρονομίας της.

Έτσι, προωθείται και η επιλογή της «αξιοποίησης» της στενής επιμήκους λωρίδας αμμοθινικών διαπλάσεων από την Ελαία έως τον Αγιαννάκη, μέσω των ρυθμίσεων για την δημιουργία περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, πάνω στον δεύτερο πιο σημαντικό χώρο ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta-caretta στη Μεσόγειο, ευνοώντας ιδιωτικά συμφέροντα και αδιαφορώντας για την καταστροφή ενός εξαιρετικού και ιδιαίτερα σπάνιου οικοσυστήματος αμμοθινών.

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένο η περιοχή να προστατευτεί άμεσα, με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος, όπου:

  1. H επιλογή χαρακτηρισμού των ζωνών προστασίας της περιοχής δεν θα να γίνεται με σκοπό την «παραχώρηση» χρήσεων για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, ασύμβατων με τον χαρακτήρα, την περιβαλλοντική αξία και την αποτελεσματική προστασία της περιοχής.
  2. Θα προστατεύεται αποτελεσματικά το σύνθετο και ιδιαίτερα ευαίσθητο παράκτιο περιβάλλον, οι οικότοποι, η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου.
  3. Οι ρυθμίσεις θα είναι ξεκάθαρες, χωρίς εξαιρέσεις που αφήνουν περιθώρια για αυθαιρεσίες, για νομιμοποίηση υφιστάμενων παγιωμένων χρήσεων και μη σύννομων έργων και παρεμβάσεων.
  4. Η περιοχή θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, δηλαδή ως περιοχή σημαντική σε εθνικό επίπεδο, και όχι ως Περιφερειακό Πάρκο, λόγω της μεγάλης σημασίας της ύπαρξης και ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (είδους που προστατεύεται από την διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία) και της αναγνώρισης του Κυπαρισσιακού κόλπου ως ιδιαίτερα σημαντικής περιοχής ωοτοκίας της.
  5. Οι ευρύτερες ενιαίες ζώνες με λειτουργική ενότητα (όσον αφορά και την παρουσία σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών) θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Δεν θα πρέπει να ισχύσει ο κατακερματισμός των ζωνών προστασίας σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες – υποκατηγορίες, με μικρή έκταση και διαφορετικές χρήσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα να γειτνιάζουν ασύμβατες οικιστικές και λοιπές επιτρεπόμενες οχληρές χρήσεις με τον πυρήνα των προστατευόμενων περιοχών.
  6. Θα υπάρχει σαφής ορισμός ζωνών, περιφερειακών των προστατευτέων αντικειμένων, που θα λειτουργούν σαν ενότητες που θα προωθείται και θα ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των κατοίκων της, του περιβάλλοντος και των επερχόμενων γενιών.
  7. Θα είναι θεσμοθετημένη η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών επιμελητηρίων και συλλόγων, για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, την κατοχύρωση διακριτικών γνωρισμάτων – ονομασιών προέλευσης, κλπ, με σκοπό την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Πιστεύουμε ότι πρέπει σήμερα να σταματήσει η προωθούμενη μεθόδευση για το ξεπούλημα της περιοχής, που βαπτίζεται σαν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της.

Πιστεύουμε ότι πρέπει σήμερα να πάρει θέση η τοπική κοινωνία και να εκφράσουν γνώμη οι ΟΤΑ της περιοχής -α’ και β’ βαθμού- μέσω των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων τους.