Λογιστικό «λάθος»… 40 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό 2014 της περιφέρειας

Η Αντίσταση Πολιτών καταψήφισε την εισήγηση τροποποίησης

Σε τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 προχώρησε σήμερα, κατά πλειοψηφία, το περιφερειακό συμβούλιο διορθώνοντας ένα «λαθάκι» 40 εκατ. ευρώ.

Κατά την τοποθέτησή τους οι ομιλητές της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Χατζηλάμπρου και Κώστας Γαβριηλίδης ανέδειξαν τη σοβαρότητα του «λογιστικού λάθους», το οποίο πέρασε από τις Επιτροπές της Περιφέρειας κατά την περασμένη χρονιά χωρίς να το αντιληφθεί κανείς(!), όταν ολόκληρο το τεχνικό πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ. Την εικόνα συμπληρώνουν δύο ακόμα κατηγορίες δαπανών: τέσσερις φορές περισσότερες λειτουργικές δαπάνες από τις προϋπολογιζόμενες καθώς και μικρότερες πραγματοποιούμενες από τις προϋπολογισμένες στον κοινωνικό τομέα.

«Αν με αυτή τη σοβαρότητα αντιμετωπίζεται όλους τους προϋπολογισμούς, δεν μας κάνει εντύπωση η κατάσταση της Περιφέρειας σήμερα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης Βασίλης Χατζηλάμπρου.

Η Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας καταψήφισε την εισήγηση της περιφερειακής αρχής για τροποποίηση του προϋπολογισμού, η οποία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη διαχειριστική αστοχία της παράταξης της πλειοψηφίας, η οποία μάλιστα όλο το προηγούμενο διάστημα επαίρετο για την ικανότητά της στο διαχειριστικό τομέα.