Πρόταση ψηφίσματος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Σε σχέση με το αίτημα της κυβέρνησης για χρήση των διαθεσίμων αποθεματικών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πιστεύουμε πως:

H αυτοδιοίκηση, όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να συμβάλει στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας.

Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα συνδράμει στον αγώνα της και θα αντιδράσει ανάλογα.

Είναι αντίθετη όμως σε μονομερείς ενέργειες που πλήττουν το κύρος και την αυτονομία της αυτοδιοίκησης, όπως οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Κρίνοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, θέλουμε άμεσα συνάντηση με την κυβέρνηση για να προχωρήσουμε σε μια πολιτική στάση που θα διασφαλίζει την οικονομική αυτονομία και απρόσκοπτη λειτουργία της τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με αυτή της χώρας.