Έκθεση… ιδεών και η χρηματοδότηση αμφίβολη

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣheader1

Για έκθεση ιδεών με γενικούς στόχους και χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μίλησαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκε το πενταετές πρόγραμμα της Περιφέρειας. Μεταξύ άλλων, η κριτική της Αντίστασης Πολιτών επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:
Το πενταετές πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο περιφερειακό συμβούλιο είναι ένα σχέδιο με αμφίβολη χρηματοδότηση, γενικόλογους στόχους και επανάληψη παλαιότερων μελετών και… εκθέσεων ιδεών.

Με εξασφαλισμένο μόνο το 20% του κόστους που προτείνεται, και χωρίς έναν στοιχειώδη απολογισμό του παρελθόντος σχεδίου (3ετους), δεν υπάρχει ούτε μία ποσοτική στόχευση για τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας ή την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης που διέπει τον όλο σχεδιασμό είναι το γεγονός ότι ο αγροτικός τομέας, που έχει υποστεί καίρια πλήγματα από τις πρόσφατες μνημονιακές – φορολογικές πολιτικές, θα υποστηριχτεί, σε επίπεδο Περιφέρειας, από υποστελεχωμένες υπηρεσίες και σχέδια επί χάρτου.