Για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗheader1

Η Περιφερειακή Αρχή έφερε για έγκριση τρεις πολύ γενικές στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας–Πρέβεζας, σε μία fast tract διαδικασία στη χτεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου (22/2/2016). Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλά ερωτηματικά στην παράταξή μας.
Εισηγητής από την πλευρά της Αντίστασης Πολιτών ήταν ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Γαβριηλίδης, ο οποίος τόνισε εκτός των άλλων ότι «μας ζητάτε να εγκρίνουμε ΣΜΠΕ για την έρευνα αλλά και για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, όταν η ίδια η μελέτη αναφέρει πως η μέθοδος εξόρυξης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας και όταν η ΣΜΠΕ έχει μια βασική εγγενή αδυναμία. Είναι ασαφής για συγκεκριμένο χωρικά πεδίο εφαρμογής, δεν γνωρίζουμε δηλαδή τον χώρο στο οποίο θα γίνει εξόρυξη και το μέγεθος της».

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι  ΣΜΠΕ δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αυτοτελείς και οριστικές μελέτες, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν εξειδικευμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές μελέτες. Ακόμα όμως και σε αυτές τις γενικές μελέτες αναφέρεται σαφώς η απουσία συστηματικής καταγραφής οικοσυστημάτων, αρχαιολογικών χώρων και κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση ερευνητικών γεωλογικών εργασιών (πόσω μάλλον εκμετάλλευσης) σε ιδιοκτησίες. Επίσης αρνητικό χαρακτηριστικό των ΣΜΠΕ είναι ότι δεν λαμβάνουν τα τελευταία στοιχεία από τις πολυδιαφημισμένες χωροταξικές μελέτες καθώς και το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της ΠΔΕ.
Τέλος, ο κ. Γαβριηλίδης επεσήμανε στο περιφερειακό συμβούλιο ότι με προηγούμενη απόφασή του το Περ. Συμβούλιο για τη γνωμοδότηση των ΣΜΠΕ για τον Πατραϊκό και το Κατάκολο είχε προτάξει τη διαβούλευση με την κοινωνία και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κλιμακίου Τεχνικών Συμβούλων για υποβοήθηση της τοπικής κοινωνίας. Τα παραπάνω βέβαια δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης πόρων στην Περιφέρεια.
Τι μας διαβεβαιώνει ότι θα βρεθούν σήμερα οι πόροι άραγε;
Ως πότε η Περιφέρεια θα παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα μένουν κενό γράμμα και θα πορεύεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα;

Η Αντίσταση Πολιτών έθεσε στην περιφερειακή αρχή τα εξής ερωτήματα:

  • Έχετε αναπτύξει διάλογο με τον αγροτικό τομέα – που συνεχώς αναφέρεται ως απόλυτη προτεραιότητα από την Περιφέρεια – για το ενδεχόμενο καταστροφών και τις πιθανές επιπτώσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα;
  • Έχετε αναπτύξει διάλογο με εκπροσώπους τουριστικών επαγγελμάτων και υδατοκαλλιεργητών για τις επιπτώσεις από την πιθανή μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων τόνων αργού πετρελαίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της περιφέρειας μας, με ότι αυτό συνεπάγεται από τον κίνδυνο θαλάσσιων ατυχημάτων σε μια τόσο κλειστή θάλασσα; Σας θυμίζουμε ότι το Ιόνιο Πέλαγος και ο Πατραϊκός δεν είναι Βόρεια Θάλασσα.
  • Έχετε κάποια έκθεση από τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων σχετικά με τις επιπτώσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων αλλά και των γεωτρήσεων εκμετάλλευσης;
  • Υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο στην περιοχή μελέτης που θα γίνουν οι γεωτρήσεις;
  • Έχει ληφθεί υπ’ όψιν το νέο χωροταξικό, του οποίου η Α’ Φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί;
  • Στο επόμενο, πολύ πιο σημαντικό, στάδιο της γνωμοδότησης των περιβαλλοντικών μελετών που θα επιφέρουν συνέπειες για γενιές, θα ακολουθηθεί το γνωστό μοντέλο της εν τάχει ψήφισης τους με μια προσχηματική διαβούλευση και με την κοινωνία απούσα;

Ως παράταξη καταψηφίζουμε τη στρατηγική μελέτη που βάζει σε ένα πακέτο την μελέτη και την εκμετάλλευση αφού η τελευταία θα πρέπει να αποφασιστεί με στοιχεία που θα προκύψουν ύστερα από έρευνα και σοβαρό κοινωνικό διάλογο. Η Αντίσταση Πολιτών πιστεύει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η κοινωνία θα έχει ουσιαστική συμμετοχή και παρέμβαση και δεν θα γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων όταν η χώρα βρίσκεται με τη πλάτη στον τοίχο υπό τη δαμόκλειο σπάθη του χρέους.