Ζήτημα ηθικής και νομικής τάξης σε πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια

ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουνίου, η Αντίσταση Πολιτών ως παράταξη που έχει δεσμευτεί πως θα παρουσιάζει στους πολίτες της Περιφέρειας όλες τις πτυχές της Περιφερειακής Διοίκησης, έθεσε ζήτημα ηθικής και νομικής τάξης για ένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται στα πλαίσια του LIFE+CONDENSE.
Ερωτηματικά ανακύπτουν από τη διαχείριση των δράσεων, καθώς σε ένα από τα έργα που ανέλαβε εταιρεία για την πιλοτική λειτουργία κομποστοποίησης, φαίνεται πως Ανάδοχος και Κύριος του έργου είναι τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!
Συγκεκριμένα, στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος συμμετέχουν η Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, το ΤΕΙ Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο LEEDS, ενώ συντονιστής είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας.

Ανάδοχος Εργολάβος σε διαγωνισμό που διενήργησε η Περιφέρεια αναδείχτηκε η εταιρεία Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. με μετόχους τους καθηγητές που συντονίζουν το έργο, το ΤΕΙ Κρήτης και μια κατασκευαστική εταιρεία από τη Βοιωτία.
Σε άλλο διαγωνισμό, Ανάδοχος προκύπτει εταιρεία από την Κρήτη –η οποία συνδιοργανώνει ημερίδες με το ΤΕΙ Κρήτης– με έκπτωση 2%, όταν η μέση έκπτωση στα έργα της Περιφέρειας δεν ήταν κάτω από 55% φέτος.
Οι επιτροπές παραλαβής των έργων του προγράμματος αλλάζουν συνεχώς (σύμφωνα με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και το ΕΛΚΕ Κρήτης διαθέτει αμοιβές για το έργο με αμφισβητούμενη παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που εμπλέκονται με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ και την Περιφέρεια χωρίς ξεκάθαρο ρόλο.
Το έργο (ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ) συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια με 512.000 ευρώ και η ευθύνη για το συντονισμό και τη χρηματοδότηση βαραίνει την ίδια, σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου (4/21-01-2016).
Έπειτα από πρόταση της Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας, το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει διαπαραταξιακή επιτροπή, προκειμένου να ερευνήσει το φάκελο του έργου. Παράλληλα, η υπόθεση θα διαβιβαστεί, με ευθύνη της παράταξης, στον ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης και τις δικαστικές Αρχές.